Wij zijn SIEMENS gecertificeerd
 • Elektromotoren Emmen en Delfzijl

Inspectie installaties

Inspecties van bovengrondse elektrische en mechanische installaties in zowel gas- als stof-explosiegevaarlijke gebieden.

Als aanvulling op de reparatie van elektromotoren voor explosiegevaarlijke gebieden, waarvoor we volgens de conceptrichtlijn gecertificeerd zijn, zijn we ook in staat uw installaties zowel elektrotechnisch als ook mechanisch te inspecteren.

Voor installaties gebouwd na 1 juli 2003 moeten deze voldoen aan de zgn. ATEX 95 Richtlijn (voorheen ATEX 100a).

 

In deze richtlijn is het materieel, afhankelijk van het toepassingsgebied en geboden beschermingsniveau, ingedeeld in groepen en categorieën en aangeduid door middel van de bijbehorende CE-markering.
Dit betekent dat alle apparaten en beveiligingssystemen op plaatsen waar gas- of stof ontploffingsgevaar kan heersen hieraan moeten voldoen.
Hiermee is, door de internationalisering een verschuiving opgetreden van de Europese EN 5xxx serie naar de internationale EN-IEC 60xxx serie ontwerpnormen.


Inspecties:

De inspecties kunnen op tweeërlei manieren worden uitgevoerd:

 • een onderhoudstoestand afhankelijke inspectie, volgens de normen EN-IEC 60079-17, "Eisen voor inspectie en onderhoud van gasexplosieveilig materieel", of EN-IEC 61241-17, "Eisen voor inspectie en onderhoud stof-explosieveilig materieel", of
 • een materieel toepassing- en installatie-audit, waarbij speciaal de nadruk ligt op de keuze van het toegepaste materieel naar beschermingswijze en de aanwezige zone, volgens de normen EN-IEC 60079-10, "Gevarenzone indeling m.b.t gas-explosiegevaar", en EN-IEC 61241-10, "Gevarenzone indeling m.b.t. stof- explosiegevaar", en de correcte installatiewijze volgens EN-IEC 60079-14, "Installatievoorschriften in ruimten met gasontploffingsgevaar", en EN-IEC 61241-14, "Installatievoorschriften in ruimten met stofontploffingsgevaar".

Het is ook mogelijk een complete inspectie/audit te laten doen waarbij bovengenoemde inspecties gecombineerd worden ter verificatie van de van toepassing zijnde normen.

Advisering:

Ook kunnen wij u van dienst zijn met de advisering voor nieuwbouw of modificatie van projecten voor installaties en materieel in gas- en stof-explosiegevaarlijke gebieden. Na de technische calculaties van de elektrische en proces installaties kunnen wij als aanvulling uw engineering completeren door de installatie "geschikt" te maken aan de hand van de respectievelijke, door uw procesafdeling opgezette/gedefinieerde, zone-indeling.

Evaluatie Criteria van Explosieveilig Materieel

Voor de evaluatie van de veiligheid van de bescherming tegen explosies van elektrisch materieel is met de volgende criteria rekening gehouden:

 • Zijn alle Ex-certificaten, goedgekeurd door een erkende instantie, beschikbaar?

 • Zijn de beschermingsprincipes genoemd in de certificaten ook vermeld op de constructie en op de afzonderlijke onderdelen?

 • Is het gebruik van het materieel binnen de limieten van de certificering?

 • Is de keuze van de beschermingsprincipes samen toegestaan voor de zone?

 • Zijn alle noodzakelijke onderdelen voor dit beschermingsprincipe geïnstalleerd?

 • Is de bescherming tegen indringen (IP code) voldoende voor de omgeving waarin het materieel zal worden gebruikt?

 • Is de gasgroep-indeling van het materieel in overeenstemming met de situatie waarin het gebruikt zal worden?

 • Is de temperatuur-classificatie in overeenstemming met de omgeving waarin het materieel gebruikt zal worden?

 • Is de installatie van het elektrische materieel/ de constructie in overeenstemming met de betreffende norm?

 • Is het personeel dat met het Ex-materieel werkt, geschoold en hebben ze de competentie voor het installeren en het onderhouden van het materieel?

Uneto-Vni

Elektromotoren Emmen
Willem Schoutenstraat 13
7825 VV Emmen
Tel.: +31(0)591 - 61 69 28
Fax.: +31(0)591 - 64 31 54

Elektromotoren Delfzijl
Deltaweg 32
9936 HK Delfzijl
Tel.: +31(0)596 - 61 91 98
Fax.: +31(0)591 - 64 31 54

Storingsdienst:
+31(0)6-270 953 97

H. Velzing:
+31(0)6 - 532 378 34
R. Doornbos:
+31(0)6 - 236 057 28

E-mail:
info@elektromotorenemmen.nl