Wij zijn SIEMENS gecertificeerd
  • Elektromotoren Emmen en Delfzijl

Het keuren van elektrisch gereedschap

Ook Elektromotoren Emmen & Delfzijl weet dat het keuren van elektrisch gereedschap erg belangrijk en zelfs wettelijk verplicht is. Zeker wanneer u over een grote hoeveelheid gereedschappen beschikt is het van belang de verschillende werkplekken 100% veilig te houden. De Arbowet verplicht werkgevers immers om te zorgen voor een veilige werkomgeving waarbinnen de kans op ongelukken minimaal is.

Specialistische kennis en apparatuur
Voor het keuren van elektrisch gereedschap is specialistische kennis en apparatuur nodig. Met die kennis en apparatuur worden uw middelen vervolgens gekeurd om te zien of ze voldoen aan de NEN3140 norm.

De NEN3140 norm
Voor het creëren en onderhouden van een veilige werkomgeving heeft het Nederlands Normalisatie-instituut de NEN3140 norm uitgegeven. Hierin staan alle punten waarop gelet moet worden bij het beheren en keuren van elektrisch gereedschap.

Hoe vaak keuren?
Hoe vaak het keuren van elektrisch gereedschap gedaan moet worden hangt af van een aantal factoren. U moet in ieder geval deze punten meenemen:
* Hoe vaak worden de gereedschappen gebruikt?
* Hoe deskundig zijn degenen die met de gereedschappen werken?
* Hoe groot is de kans op beschadigingen aan de gereedschappen?

Met het keuren van elektrisch gereedschap sluit u alle mogelijke risico’s zo veel mogelijk uit en kan er in principe niets gebeuren. Heeft u nog vragen over het keuren van elektrisch gereedschap, stel ze dan gerust.

Uneto-Vni

Elektromotoren Emmen
Willem Schoutenstraat 13
7825 VV Emmen
Tel.: +31(0)591 - 61 69 28
Fax.: +31(0)591 - 64 31 54

Elektromotoren Delfzijl
Deltaweg 32
9936 HK Delfzijl
Tel.: +31(0)596 - 61 91 98
Fax.: +31(0)591 - 64 31 54

Storingsdienst:
+31(0)6-270 953 97

H. Velzing:
+31(0)6 - 532 378 34
R. Doornbos:
+31(0)6 - 236 057 28

E-mail:
info@elektromotorenemmen.nl